In actie voor Oekraïne
11 maart

💛💙

 

Wat een kanjers! Fedde, Teun, Matz en Tijke besloten na het zien van het jeugdjournaal in actie te komen voor de slachtoffers in Oekraïne. Ze trokken langs de deuren om lege flessen op te halen in de wijk. Al heel snel kwam het plan om ook op school een inzameling te houden. Een overweldigend succes! De opbrenst van vandaag was maar liefst € 132,10. Daarmee komt het totaalbedrag op € 540,60

 

Dat stimuleert om nog even door te gaan. Zouden we de magische grens van € 1000,- kunnen halen?

Lege flessen kunnen nog tot het einde van de maand worden ingeleverd op school.

 

Succes kanjers!

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren