Ons onderwijs

Onze missie:

"Kinderen weten wie ze zijn, hebben oog voor de ander en de kennis en vaardigheden om het beste uit zichzelf te halen". 

 

We gaan SAMEN voor goed onderwijs, door heldere AMBITIES uit te spreken en met EIGENWIJSHEID de wereld tegemoet te gaan.

 

Je leert pas echt als je verder kijkt dan wat je al kent. Als je nu en dan durft om buiten de gebaande paden te treden en als je patronen en voorspelbaarheid loslaat. Daarom werken we niet alleen strikt volgens de methodes, maar zoeken we ook naar leerervaringen en werkvormen, die kinderen uitdagen om anders te kijken, grenzen op te zoeken en nieuwe oplossingen te vinden. Dit zie je terug in onze kernwaarde ambitieus. Onze kracht is de leraar. Zij zien wat de kinderen nodig hebben en sluiten hun onderwijs daarop aan. Wij zorgen voor een uitdagend aanbod, waarbij we de lat hoog leggen, om het maximale uit alle kinderen te halen. We stimuleren de kinderen om het beste uit zichzelf en anderen naar boven te halen. Leren en ontwikkelen doe je in verbinding. Dit verhoogt de onderlinge solidariteit van kinderen; kinderen leren van en met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Als je nooit iets probeert, zul je ook nooit weten of je het kunt. Wij kunnen ons dan ook helemaal vinden in de uitspraak van Pippi Langkous: Ik heb ’t nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik ’t kan. Op onze school mag je ontdekken welke manier van leren het beste bij je past. Je mag daarin lekker eigen wijs zijn.

 poppetjes
Keuzes die we hebben gemaakt om het bovenstaande te realiseren: 

 

Rekenen

Voor de dagelijkse rekenlessen maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen (5). We gebruiken de papieren versie van de methode. We leren de kinderen aan om de verschillende denkstappen op te schrijven zodat het werkgeheugen niet vol loopt. Daarnaast ondersteunt werken op papier het gebruiken van verschilende strategieën.

 

Spelling

We werken met de methode STAAL Spelling. Deze methode werkt vanuit klank en maakt daarbij gebruik van verschillende spellingscategoriën die de kinderen ondersteunen bij het op de juiste manier schrijven van woorden. 

 

Snappet
Snappet is een digitaal werkboek waarin gewerkt wordt door de kinderen vanaf groep 4. Ze gebruiken Snappet voor automatiseren (rekenen), taal, (extra) taakwerk om te oefenen, woordenschat en deels voor begrijpend lezen. Het voordeel boven het werken in een schrift, is dat de kinderen meteen feedback krijgen op het gemaakte werk, alle gegevens opgeslagen worden en mede daardoor je als leraar de kinderen nog specifieker kunt begeleiden. Tijdens het werken met Snappet wordt er ook met materialen, schrift of whiteboard gewerkt, omdat kinderen dit nodig hebben als steun om b.v. sommen uit te rekenen. 

 

IPC (International Primary Curriculum) & Burgerschapsvorming
Met IPC werken we op een thematische wijze aan wereldoriënterende en creatieve vakken en burgerschapsvorming. Er is naast kennis ook aandacht voor vaardigheden en inzicht. Met IPC ontdekken kinderen hun eigen talenten. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van mensen, dichtbij en ver weg. We realiseren met IPC een hoge betrokkenheid en kritische denkers.  We leren kinderen informatie op waarde in te schatten, te presenteren en samen te werken. 

 

Bikkeltraining
Deze training draagt bij aan een veilige leeromgeving. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar, leren zichzelf beter kennen en groeien op het sociale vlak. De bikkeltraining is een methode die kinderen leert om sterk in hun schoenen te staan, zodat ze de hele wereld aan kunnen. 

 

Taakspel
​Het doel van Taakspel is dat de leraar vanuit het positieve kinderen leert om naar zichzelf en anderen te kijken. Hierdoor ontstaat er een fijne rustige werksfeer en kunnen kinderen en leraar efficiënter en taakgerichter werken. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. 

 

Vieringen
We vinden expressie en jezelf presenteren van toegevoegde waarde, omdat dit een andere dimensie geeft aan het onderwijs. We vinden het belangrijk dat de eigenwaarde van kinderen groeit. We zingen en dansen, presenteren, ontmoeten, hebben lol samen, werken samen, krijgen de ruimte om onszelf te laten zien & horen en bovenal, we krijgen waardering en zijn trots op elkaar.

 

BVL (Brabants VeiligheidsLabel)  
We vinden een veilige omgeving in en om de school van belang. Ook willen we de kinderen voorbereiden op de praktijk en willen we jullie als ouder daarin betrekken. Elk jaar zijn er vaste momenten waarop er extra aandacht is voor de verkeerseducatie, zodat kinderen goed voorbereid het verkeer in gaan. 

 

Als school zijn we een BVL-school. Mede daardoor is het mogelijk om 1 keer per 2 jaar ‘Streetwise’ op school te laten komen. Een programma dat gericht is om kinderen wijzer te maken in praktijksituaties in het verkeer. Naast ‘Streetwise’ sluiten we aan bij andere educatieve projecten en geven we wekelijks les aan de kinderen van groep 4 t/m 8 met de Verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. We maken ook gebruik van 'Streetwise digitaal'.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren