Samenwerkingspartners

Naast het samenwerken binnen de school vinden we het van belang om samen op te trekken met andere pedagogische partners uit onze omgeving.

 

Overblijven
De Springplank heeft er bewust voor gekozen om de reguliere schooltijden te behouden. Deze keuze is gemaakt om verschillende redenen. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen ontladen tijdens het buitenspelen. Bewegen is belangrijk om een leeg hoofd te krijgen en in de middag fris in de klas te zitten. We hebben ook geluisterd naar de ouders die er waarde aan hechten om met hun kind tussen de middag thuis te eten. Heeft u wel tussentijdse opvang nodig dan is dat natuurlijk mogelijk op onze school. 

Tijdens het overblijven nemen kinderen hun eigen boterham mee naar school en krijgen ze thee of melk in de klas. Alle overblijfouders hebben een opleiding gevolgd om de kinderen tijdens het overblijven goed te kunnen begeleiden. De ouders werken het gehele schooljaar met een vaste groep, zodat de kinderen een vertrouwd gezicht hebben in de eigen klas. Als u uw kind wilt opgeven, kunt u een overblijfformulier vinden onder het kopje downloads of vragen op school.

 

Contactgegevens coördinator overblijven:
Linda Duffhuis
T: 06-18342026
E: lindaduffhuis@gmail.com


BSO
De Verbinding
De Verbinding regelt de Voor Schoolse Opvang (VSO) en Na Schoolse Opvang (BSO) binnen onze school. Het grote voordeel hiervan is dat de kinderen gebruik kunnen en mogen maken van alle speelfaciliteiten in onze school. 


Wilt u meer informatie over de VSO en de BSO:  www.deverbinding-sintoedenrode.nl

 

Patty van der Kruis
T: 0413-782142
E: patty@deverbinding-sintoedenrode.nl

 

Ingrid van den Biggelaar - van de Bovenkamp
T: 0413-782142
E: ingrid@deverbinding-sintoedenrode.nl

 

Humankind De Dommelclub
Ook is er de mogelijkheid om de naschoolse opvang te laten verzorgen door Humankind.

Kijk voor meer informatie op www.humankind.nl
Kinderen worden dan naar school gebracht en ook weer opgehaald door de leiding van de Dommelclub.

 

De Dommelclub 
Laan ten Bogaerde 5
5491 GC Sint-Oedenrode
T: 0413-367673

 

Samenwerkingsverband

Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past. Kijk voor meer informatie op www.SWVPO3006.nl

 

Primair Onderwijs 30 06
Cereslaan 2
5384 VT Heesch
T: 0412 – 617 077
E: info@swvpo3006.nl

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren