Vacature GMR SAAM*
18 november
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
 
Hieronder een bericht namens de GMR van SAAM*:
 
 
Per 1 januari 2022 zijn wij op zoek naar 4 nieuwe leden voor onze GMR. Zowel in de personeelsgeleding als in de oudergeleding treden er 2 collega's af en stellen zich niet herkiesbaar. 
 
In de bijlage vinden jullie alle informatie
 

Tijdpad

  • Aanmelden/ kandidaat stellen personeel en ouders voor GMR SAAM*  tot uiterlijk vrijdag 3 december.
  • Alle MR-en mogen hun  stem uitbrengen tot uiterlijk woensdag 15 december. Dit wanneer er meer aanmeldingen zijn dan twee per geleding.  
  • Uitslag wordt in de laatste week voor kerst bekend gemaakt nadat contact is opgenomen met de kandidaten.
 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens, 
Secretariaat GMR SAAM*    

Mirelle Schoonenberg

 

 

 

logo SAAM

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren